“SponsorKliks,
steun de Club en doe uw online aankopen via sponsorclicks (zonder meerkosten) [lees meer...]

Lid worden van MVC de Hangar

Heb je ook wel interesse om bij MVC de Hangar te komen volleyballen, dan is het goed om te weten, dat je bij ons altijd eerst 3x gratis mag komen meetrainen om te kijken of het bevalt. Dat mag zowel bij de jeugd, als bij de volwassenen. Daarna moet je dan wel besluiten of je lid wilt worden of niet.

Als je eerst eens wilt kijken zonder mee te doen, dan is dat natuurlijk ook prima en ben je van harte welkom in de zaal. Onder Jeugd en Volwassenen vind je de tijdstippen waarop de diverse groepen trainen. Kijk ook even onder kalender of er wel training is.

Als je wilt komen meetrainen, laat het ons dan wel eerst even weten. Kijk even bij Contact.

Klik op de link om het inschrijfformulier te openen. Inschrijfformulier

 

Contributie

CMV (niveau 1, 2, 3) 1 x trainen per week € 50,50 per kwartaal

CMV (niveau 4, 5, 6) 2 x trainen per week € 79,00 per kwartaal

Jeugd en senioren € 87,75 per kwartaal

Recreanten € 99,00 per half jaar

 

 

Become a member of MVC de Hangar

If you are also interested in volleyball at MVC de Hangar, then it's good to know that you can always get 3x free of charge train tracks to see if it's fun. This applies to both young people and adults. Then you have to decide if you want to become a member or not.

If you first want to watch without joining, then that is also fine and you are welcome in the hall. Under Youth and Adults you will find the times when the various groups work out. Also check for a calendar if there is training. If you want to come to meet trainers, please let us know. Just look at Contact.

Click on the link to open the registration form. Enrollment form